DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIM

 

Dış Ticaret Programı 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi’nin (İKMEP)uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma gelmesi,  “dış ticaret ” ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip insan kaynağının önemini artırmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim, uluslar arası piyasalardaki yeni trendlere çalıştığı işletmenin uyumunu sağlayabilen ve insan ilişkilerinde başarılı çalışanların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları karşılamak için dış ticaret programı; uluslararası işletmelerin yapısını bilen, pazardaki değişimleri takip eden, ilgili, yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan, teknolojiyi kullanabilen, ithalat ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim “dış ticaret uzmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar. 

Dış ticaret programından mezun olan öğrenciler yasal staj süresini tamamladıktan sonra gümrük müşavir yardımcısı olarak göreve başlayabildikleri gibi gümrüklerde, dış ticaret müsteşarlığı ve buna bağlı ihracatçı birliklerinde, ticaret odalarında, serbest ticaret bölgelerinde, dış ticaret firmalarında ve işletmelerin pazarlama ve muhasebe birimlerinde çalışabilmektedirler.

 

Puan Türü                 : YGS-6                                     Telefon          : 0 252 697 6525

Yabancı Dil Hazırlık  : İsteğe Bağlı                             Faks              : 0 252 697 6345

Eğitim Dili                  : Türkçe                                    e-posta           : dalaman@mu.edu.tr

Eğitim Süresi              : 2 yıl                                       Yerleşke         : Dalaman / Muğla

 

 

 

Akademik Personel
İdari personel
Etkinlikler
Dokümanlar
Yukarı Çık