Yönetim


Dr. Öğr. Üyesi Haşim KAFALI
Yüksekokul Müdürü 


             
   Öğr. Gör. Kadir AYDOĞAN 
Müdür Yardımcısı                                       
            Cemal PAMUK
        Yüksekokul Sekreteri