Yönetim

                               

Dr. Öğr. Üyesi Haşim KAFALI
Yüksekokul Müdürü 


             
   
Öğr. Gör. Kadir AYDOĞAN 
Müdür Yardımcısı Nihal ALTIN
     
Yüksekokul Sekreteri
>