İdari Personel

Nihal ALTIN
Yüksekokul Sekreteri
Taşınır İşleri
Hacer NOĞAY
Şef
Bölüm Sekreteri
Serpil GÜVEN
Memur
Nazlı AYNA
Memur (Ş)
Şevket DURMUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Maaş Tahakkuk-Satın Alma
Teslime Şenel YİĞİT
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Fatma BAŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İşleri
Soner FIRAT
Bilgisayar İşletmeni
Evrak Kayıt
Çağlar TARAMAN
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Ayfer BEYAZ
Hizmetli (Ş)
Erdoğan KORAL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ramazan ÇALIŞGAN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Seyhan ATABEY
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ali GÜZEL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Sabahattin AKBOYUN
Ayşe VATANSEV
Güldane KARAGÜL
Gürbüz NAZLI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
>